Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Profil spoločnosti »

Oraving s.r.o. je stavebná spoločnosť ktorá pôsobí na Slovenskom trhu
od roku 10/1995, základ ktorej tvoria pracovníci s dlhoročnou skúsenosťou v odbore. Odbornosť a tvorivý prístup pracovníkov boli preverené na stavbách po celom území Slovenskej , Českej republiky a na Ukrajine.

Spoločnosť má oprávnenie na vykonávanie týchto činností :

Naša spoločnosť kladie veľký dôraz na ľudské zdroje. Organizácia má záujem o vysoko kvalitných a kvalifikovaných zamestnancov. Cieľom je zlepšenie kvality poskytovaných služieb a komunikačných schopností spolupracovníkov tak, aby boli schopní lepšie uspokojiť potreby trhu a plniť požiadavky klientov.

Stratégiu spoločnosti je možné zahrnúť do nasledujúcich bodov:

V ďalších rokoch naša spoločnosť predpokladá pokračovanie trendov začatých v predchádzajúcich obdobiach, stabilný vývoj a dosiahnutie zisku. Zlepšujúce sa hospodárske výsledky , stabilizácia zákazníkov, investorov a zamestnancov dáva dostatočný predpoklad k prekonaniu stále náročnejších podmienok na našich trhoch a k dlhodobému rozvoju našej spoločnosti.